Loading...

Collegiate Connection

National Top 25

 1. Texas A&M
 2. Oklahoma State
 3. Colorado State
 4. Western Illinois
 5. Kansas State
 6. Texas Tech
 7. South Dakota State
 8. Arkansas
 9. Iowa State
 10. Nebraska
 11. Minnesota
 12. Illinois
 13. Ohio State
 14. Michigan State
 15. Tennesse
 16. Mississippi State
 17. Missouri
 18. Fresno State
 19. North Dakota State
 20. Fort Hays State
 21. Auburn
 22. Sam Houston State
 23. Oklahoma Panhandle State
 24. Kentucky
 25. Georgia
Top